Styrelsen

Ordförande:
Per Vaadal
Bergsvägen 4
452 97 Strömstad
pvaadal@telia.com
tfn: 0526-26008

Sekreterare:
Eva Solvang
Skogsmyrsvägen 22
eva@balerod.se
tfn. 0526-26050

Kassör:
Morten Nordeide
Marie Kirkerudsvei 13
NO-1407 Vinterbro, Norge
tfn. +4795268735

Ledamot:
Beate Kartomten
Dalvägen 10
452 97 Strömstad
tfn. 0736546309
Ledamot:
Truls Baklid
Vesslevägen 5
45297 Strömstad
truls.baklid@online.com
tfn. +47 48160658
Suppleant:
Ulla Schulz-Jänisch
Sjövägen 10
452 97 Strömstad
woglinde1@hotmail.com
tfn. 0526-260 26