Styrelsen

Ordförande:
Per Vaadal
Bergsvägen 4
452 97 Strömstad
pvaadal@telia.com
tfn: 0526 26008   +47 95032578

 

Sekreterare:

Eva Solvang
Skogsmyrsvägen 22
eva@balerod.se
tfn. 0526-26050

Kassör:
Morten Nordeide
Marie Kirkerudsvei 13
NO-1407 Vinterbro, Norge
tfn. +4795268735

Ledamot:
Christer Andersson
Vesslevägen 11
452 97 Strömstad
chr_andersson@hotmail.com
tfn. 0704163817
 
Ledamot:
Reijo Hansson
Dalvägen 7
452 97 Strömstad
reijojl_hansson@hotmail.com
tfn. 0704175470
 
Suppleant:
 
Per Paulsson
Skogsmyrsvägen 16
452 97 Strömstad
tfn: 0526 13338       070 6673927