Styrelsen

Ordförande:
Christer Andersson
Vesslevägen 11
452 97 Strömstad
chr_andersson@hotmail.com

tfn. 0704163817

Kassör:
Morten Nordeide
Marie Kirkerudsvei 13
1407 Vinterbro- Norge
monor@online.no
tfn. +4795268735

Sekreterare:
Eva Solvang
Skogsmyrsvägen 22
452 97 Strömstad
eva@balerod.se
tfn. 0730914555

Ledamot:
Cecilie Wiig Martinsson
Skogsmyrsvägen 24
452 97 Strömstad
cec_wiig@hotmail.com

tfn. +4795860171

Ledamot:
Per Paulsson
Skogsmyrsvägen 16
452 97 Strömstad
tfn: 0526 13338       070 6673927

per_paulsson@hotmail.com

Suppleant:

Per Vaadal
Bergsvägen 4
452 97 Strömstad
pvaadal@telia.com
tfn: 0526 26008   +47 95032578