Styrelsen

Vice Ordförande:
Christer Andersson
Vesslevägen 11
452 97 Strömstad
chr_andersson@hotmail.com

tfn. 0704163817

Ordförande / Kassör:
Morten Nordeide
Marie Kirkerudsvei 13
1407 Vinterbro- Norge
monor@online.no
tfn. +4795268735

Sekreterare:
Nina Svendsen
Bergsvägen 8
452 97 Strömstad
nina.svendsen62@gmail.com
tfn. –

Ledamot:
Reijo Hansson
Dalvägen 7
452 97 Strömstad
reijojl_hansson@hotmail.com
tfn. 070 417 54 70

Vice sekreterare:
Per Paulsson
Skogsmyrsvägen 16
452 97 Strömstad
per_paulsson@hotmail.com
tfn: 0526 13338       070 667 39 27

Suppleant:
Jarle Rasmussen
Bergsvägen 1
452 97 Strömstad
jr@ystmark.no
tfn: +4791673402