Styrelsen

Ordförande:
Truls Baklid
Vesslevägen 5
452 97 Strömstad
truls.baklid@online.no
tfn: +47 481 60 658

 

Sekreterare:
Eva Solvang
Skogsmyrsvägen 22
eva@balerod.se
tfn. 0526-26050

Kassör:
Morten Nordeide
Marie Kirkerudsvei 13
NO-1407 Vinterbro, Norge
tfn. +4795268735

Ledamot:
Christer Andersson
Vesslevägen 11
452 97 Strömstad
chr_andersson@hotmail.com
tfn. 0704163817
 
Ledamot:
Per Vaadal
Bergsvägen 4
45297 Strömstad
pvaadal@telia.com
tfn: 0526-260088
 
Suppleant:
Reijo Hansson
Dalvägen 7
452 97 Strömstad
reijojl_hansson@hotmail.com
tfn. 0704175470