Styrelsen

Ordförande:
Per Vaadal
Bergsvägen 4
452 97 Strömstad
pvaadal@telia.com
tfn: 0526 26008   +47 95032578

Sekreterare:
Eva Solvang
Skogsmyrsvägen 22
452 97 Strömstad
eva@balerod.se
tfn. 0730914555

Ledamot:
Christer Andersson
Vesslevägen 11
452 97 Strömstad
chr_andersson@hotmail.com

tfn. 0704163817

Ledamot:
Reijo Hansson
Dalvägen 7
452 97 Strömstad
reijojl_hansson@hotmail.com
tfn. 070417547

Ledamot:
Per Paulsson
Skogsmyrsvägen 16
452 97 Strömstad
tfn: 0526 13338       070 6673927

Suppleant:

Cecilie Wiig Martinsson
Skogsmyrsvägen 24
452 97 Strömstad
tfn:0047 95860171
cec_wiig@hotmail.com