Kölista

Kölista båtplatser 3,5 m
1. Knut Schulz-Jänisch
2. Geir Bratland

Kölista sjöbodar
1 Lars Johnsson
2 Öivind Gulbrandsen
3 Elisabeth Reinertsen – ej medlem av båtklubben