Kölista

Kölista båtplatser 3,5 m
1. Knut Schulz-Jänisch
2. Geir Bratland

Kölista sjöbodar
1. Björn Hoftvedt
2. Lars Johnsson
3, Elisabeth Reinertsen 2015 – inte medlem av båtklubben