Kölista

Kölista båtplats 3 m
Hasse Martinsson

Kölista båtplats 3,5 m
1. Björn Petter Akselsen
2. Mikael Niklasson

Kölista sjöbodar
4 Per Cato Hamang (bor inte i i bostaden)
5 Christine Stensdal (skall sälja)