Kölista

Kölista 3,0 m
1. Morten Solvang

Kölista båtplatser 3,5 m
1. Knut Schulz-Jänisch
2. Geir Bratland
3. Björn Petter Akselsen
4. Clary Johansen

Kölista sjöbodar
1 Magne Ridderholt
2 Öivind Dölven
3 Leonard Tillkvist
4 Björn Maehlum
5 Hasse Martinsson
6 Elisabeth Reinertsen – ej medlem av Båtklubben