Kölista

Kölista båtplatser 3,5 m
1. Knut Schulz-Jänisch
2. Geir Bratland

Kölista sjöbodar
1 Lars Johnsson
2 Övind Gulbrandsen
3 Magne Ridderholt
4 Elisabeth Reinertsen – ej medlem av Båtklubben