Information

Årsstämma 2024
Årsstämman hålls 20 april i Skee församlingshus efter årsstämman i samfälligheten som börjar kl 13:00. Motioner måste skickas styrelsen innan 1 mars.

Riktlinjer för tilldelning av sjöbod och båtplatsbeslutad av årsstämman 2023

Kölista – båtplats
Bara medlemmar av Båtklubben kan stå på kölista för speciella platser, till exempel 3,5 m platser. Ej medlemmar kan stå på kölista för båtplats.

Tilldelning och användning av sjöbod
Sjöbod kan bara tilldelas medlemmar som själv använder sin bolig eller fritidsbolig, og som har behov för och vill nyttja sin sjöbod. Hyresgäster till sjöbod som inte använder sin sjöbod eller inte nyttjar sin båtplats, måste återlämna sin sjöbod till Båtklubben som kan fördela den enligt kölista, jfr Stadgarna 16§.

Tilldelning och användning av båtplats
Båtklubben disponerar åtta 3,5 m platser. Medlemmar som ansökar om 3,5 m plats, måste dokumentera behov för platsen. Vid kölista för 3,5 m plats, måste andelsägaren ta i bruk plasten med egen båt inom ett till två år. Om inte platsen tas i bruk, tildelas platsen den som står först på kölistan.

Insats – båtplats – sjöbod
Båtplats – 12 000 kronor
Sjöbod – 18 800 kronor

Hyra båtplats 2023
Båtägare som bor utanför Båleröd, och som önskar hyra plats för säsongen, måste anmäla till Båtklubben senast 1: mars 2023

Bommarna i vattnet
Enligt årsstämman är det beslutat att bommarna inte skall upp i år. Om någon trots detta vill ta upp sin bom, måste den läggas på land. Kom ihåg att ge besked till båtgrannen om bom tas upp. Det rekommenderas att alla båtar är upptagna senast 20 oktober. För övrigt kommer vattnet vid bryggorna att stängas av 19 oktober.

Byte av bom
Vid byte av bommar kontakta styrelsen vid Morten Solvang.

Använda gästplatser
Kontakt Morten Solvang – telefon 070-517 56 17
Platsen kan bokas för tre dagar i taget. Medlemmar av samfälligheten som inte er medlem av båtklubben, kan boka platsen för 100 kronor dygnet.

Uthyrning
Uthyrning till medlemmar i Båleröd samfällighet sker direkt mellan medlemmarna.
Uthyrning till båtägare utanför Båleröd kontakta Båtklubben – balerodbk@gmail.com

En kajakställning har satts upp nedanför backen. Platserna används efter först till kvarn principen, och det finns inga fasta platser.

Ägarbyte
När en fastighet innom Båleröd samfällighet säljs, kan nya ägare erbjudas en annan båtplats om det är kölista för större plats. Salet av båtplatsen måste gå genom Båtklubben – balerodbk@gmail.com