Information

Årsstämma 2023

Hyra båtplats 2022:
Båtägare som bor utanför Båleröd, och som önskar hyra plats för säsongen, måste anmäla till Båtklubben senast 1: mars 2022.

Bommarna i vattnet:
Enligt årsstämman är det beslutat att bommarna inte skall upp i år. Om någon trots detta vill ta upp sin bom, måste den läggas på land. Kom ihåg att ge besked till båtgrannen om bom tas upp. Det rekommenderas att alla båtar är upptagna senast 20 oktober. För övrigt kommer vattnet vid bryggorna att stängas av 19 oktober.

Byte av bom:
Vid byte av bommar kontakta styrelsen vid Morten Solvang.

Använda gästplatser:
Kontakt Morten Solvang
Platsen kan bokas för tre dagar i taget. Medlemmar av samfälligheten som inte er medlem av båtklubben, kan boka platsen för 100 kronor dygnet.

Uthyrning:
Uthyrning till medlemmar i Båleröd samfällighet sker direkt mellan medlemmarna.
Uthyrning till båtägare utanför Båleröd kontakta Båtklubben – balerodbk@gmail.com

En kajakställning har satts upp nedanför backen. Platserna används efter först till kvarn principen, och det finns inga fasta platser.

Ägarbyte
Båtplatsen följer fastigheten. När en fastighet innom Båleröd samfällighet säljs, måste salet av båtplatsen gå genom Båtklubben – balerodbk@gmail.com