Information

Om oss:
Båleröds Samfällighetsförening är ett bostadsområde 7 kilometer söder om Strömstad. Här finns 93 fastigheter, blandat permanent boende och fritidsboende.
Området förvaltas av samfällighets-förening,med skötsel av vägar, vatten, samt gemensam mark (allmänningen).

Les mer i våran infofolder här https://balerod.reduca.se/wp-content/uploads/2022/10/Info-blad-2022.pdf