Information

Om oss:
Båleröds Samfällighetsförening är ett bostadsområde 7 kilometer söder om Strömstad. Här finns 93 fastigheter, blandat permanent boende och fritidsboende.
Området förvaltas av samfällighets-förening,med skötsel av vägar, vatten, samt gemensam mark (allmänningen).

Les mer i våran infofolder här https://balerod.reduca.se/wp-content/uploads/2020/10/Infoblad-2020.pdf

Fiber:
Här är länken till sidan som man anmäler sig till fiber. www.sodrastdfiber.se/

Kontaktmän/ordningsmän för båtuppställningsplatsen:
Raijo Hansson reijojl_hansson@hotmail.com Telefon: 070 41 754 70

Odd Johnsen
Tel. 0047 981 362 61