Uthyrning av fastighet

Fastighetsägare som hyr ut del av sin fastighet längre än 6 mån per år/12 månadsperiod, skall ge information till styrelsen på bifogad blankett.