Samfälligheten

Båleröds Samfällighetsförening är ett bostadsområde 7 kilometer söder om Strömstad. Här finns 93 fastigheter, blandat permanent boende och fritidsboende.

Området förvaltas av samfällighets-förening,med skötsel av vägar, vatten, samt gemensam mark (allmänningen).