Kontakt

Postadress:
Båleröd
716408-9778
Vesslevägen 5
45297 Strömstad

Per Vaadal, tel. 0526-26008 och Odd Johnsen, tel. 0047 981 362 61 är kontaktmän/ ordningsmän för båtuppställningsplatsen.

Samfälligheten:
Kontakt till styrelsen

Båtklubben:
Kontakt till styrelsen